Nauka Jazdy kat.B
SŁUPSK

W ramach szkolenia podstawowego osoba szkolona uzyskuje wiadomości oraz nabywa wiedzę, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem


Wiadomości dotyczące:

Wiedzę dotyczącą umiejętności i zachowań w zakresie: