Nauka Jazdy kat.B
SŁUPSK

DROGA PO PRAWO JAZDY

Szkolenie na prawo jazdy kategorii B może rozpocząć osoba, której pozostały 3 miesiące do ukończenia 18 roku życia. Do egzaminu państwowego może przystąpić najwcześniej miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia.

I PRZED ROZPOCZĘCIEM
1. Badanie lekarskie
Należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców), by uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie może być wydane. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach). Rodzaje ograniczeń W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia, a w szczególności stan układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu, narządu wzroku i stan psychiczny.

Na badanie należy zabrać:
a) dokument tożsamości z numerem PESEL
b) jeżeli badany nosi okulary lub soczewki, należy stawić się na badanie w okularach, lub soczewkach
c) jeżeli badany choruje na cukrzycę, lub padaczkę, należy przynieść kartę konsultacyjną od lekarza specjalisty (diabetologa, lub neurologa)

2. Wizyta w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego lub w Starostwa w zależności od miejsca zamieszkania.
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi zgłosić się do swojego Urzędu w celu stworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil kandydata na kierowcę zostanie wygenerowany i wydany przyszłemu kierowcy po przedstawieniu i zweryfikowaniu niezbędnych dokumentów:
a) Wniosek o wydanie prawa jazdy, WNIOSEK MOŻNA UZYSKAĆ W NASZYM OSK (wzór wniosku)
b) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
c) Wyraźną, aktualną, kolorową fotografię uwidaczniającą lewy półprofil, o wymiarach 3,5x 4,5
d) Zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
Urząd na miejscu generuje Profil Kandydata na Kierowcę. Po uzyskaniu numeru PKK, osoba ubiegająca się o prawo jazdy udaje się do swojego Ośrodka Szkolenia Kierowców w celu rozpoczęcia szkolenia.
II SZKOLENIE
1. Szkolenie teoretyczne.

W pierwszej kolejności odbywa się szkolenie teoretyczne składające sie z 30 jednostek lekcyjnych, każda po 45 minut.

Zakres szkolenia:
a) Przepisy ruchu drogowego
b) Zasady bezpiecznego porusznia się po drodze
c) Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku. Szkolenie przeprowadza Ratownik Medyczny.

2. Szkolenie praktyczne.

Szkolenie składa się z 30 godzin zegarowych (60 minut) i obejmuje:
a) Szkolenie na placu manewrowym
b) Wykonywanie podstawowych czynnośći kontrolno - obsługowych pojazdu
c) Jazda na obszarze zabudowanym i poza nim.

(Szczegóły dotyczące szkoleń w zakładce SZKOLENIA)
III EGZAMIN WEWNĘTRZNY
Kurs prawa jazdy kończy się w momencie pozytywnego zaliczenia egzaminu wewnętrznego. Egzamin przeprowadza się po zakończeniu szkolenia praktycznego. Jest on przeprowadzany na identycznych zasadach co egzamin państwowy.
Obejmuje 2 części: teoretyczną i praktyczną.
IV ZAPISYWANIE NA EGZAMIN PAŃSTWOWY
Po ukończeniu kursu Ośrodek Szkolenia Kierowców aktualizuje Profil Kandydata na Kierowcę. Od tego momentu możemy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD), aby zapisać się na egzamin państwowy. W pierwszej kolejności należy udać sie do kasy WORD w celu dokonania opłaty za egzammin. Następnie do okienka, aby ustalić termin egzaminu. Aby zapisać się na egzamin potrzebne będą następujące dokumenty:

1. Numer Profiliu Kandydata na Kierowcę
2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
3. Dowód opłaty za egzamin:
a) Opłata za egzamin teoretyczny - 30 zł
b) Opłata za egzamin praktyczny- 140 zł

Wybieramy odpowiedni dla nas termin egzaminu. Do egzaminu państwowego możemy podchodzić na 2 sposoby:

1. Ustalamy tylko termin egzaminu teoretycznego. Dopiero po jego zaliczeniu zapisujemy sie na egzamin praktyczny.
2. Ustalamy termin egzaminu teoretycznego i praktycznego na ten sam dzień.

Osoba może dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu w formie pisemnej.
V EGZAMIN PAŃSTWOWY
Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport.

1. Część teoretyczna
Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.
Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Test składa się z 32 pytań, na które należy odpowiedzieć w czasie do 25 minut.

2. Część praktyczna
Egzamin praktyczny na prawo jazdy składa się z egzaminu na placu manewrowym i w ruchu drogowym.
Część pierwsza realizowana jest na placu manewrowym WORD, przy budynku głównym.
Bezpośrednio po zakończonym egzaminie na placu osoba przystępuje do drugiej części egzaminu, w ruchu drogowym.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów w zakładce EGZAMINY
VI ODBIÓR PRAWA JAZDY
Po zaliczeniu obydwu części egzaminu państwowego należy udać się do Urzędu Miejskiego lub Starostwa, aby uiścić opłatę za odbiór prawa jazdy.

Opłata ta wynosi 100 zł i 50 gr.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych dostarcza nasze prawo jazdy do Urzędu Miejskiego lub Starostwa.
TUTAJ możemy sprawdzić czy nasz dokument jest już do odbioru. Zazwyczaj trwa to od 7 do 14 dni.
Od tej chwili możemy legalnie poruszać się pojazdem po drogach :)
VII RODZAJE OGRANICZEŃ
Prawo jazdy może zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
 • 01 – wymagana korekta wzroku,
 • 01.01 – okulary,
 • 01.02 – soczewki kontaktowe,
 • 01.03 – szkła ochronne,
 • 01.04 – szkło matowe,
 • 01.05 – przepaska na oko,
 • 01.06 – okulary lub szkła kontaktowe,
 • 02 – wymagana korekta słuchu,
 • 02.01 – aparat słuchowy jedno uszny,
 • 02.02 – aparat słuchowy obu uszny,
 • 03 – wymagane używanie protez narządu ruchu podczas jazdy,
 • 03.01 – proteza/szyna ortopedyczna kończyny górnej,
 • 03.02 – proteza/szyna ortopedyczna kończyny dolnej,
 • 05.01 – jazda tylko przy świetle dziennym
 • 05.04 – jazda z prędkością nie większą niż X km/h
 • 05.03 – jazda bez pasażerów,
 • 05.05 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy,
 • 05.06 – bez prawa ciągnięcia przyczepy,
 • 05.07 – bez prawa jazdy po autostradach,
 • 05.08 – zakaz spożywania alkoholu,
 • 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
 • 10.01 – ręczna zmiana biegów,
 • 10.02 – automatyczna zmiana biegów,
 • 10.03 – zmiana biegów sterowana elektronicznie,
 • 10.04 – regulowana dźwignia zmiany biegów,
 • 10.05 – bez przekładni dodatkowej,
 • 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
 • 15.01 – regulowany pedał sprzęgła,
 • 15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
 • 15.03 – sprzęgło automatyczne,
 • 15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą,
 • 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
 • 20.01 – regulowany pedał hamulca,
 • 20.02 – powiększony pedał hamulca,
 • 20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
 • 20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
 • 20.05 – wychylny pedał hamulca,
 • 20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
 • 20.07 – maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego,
 • 20.08 – maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym,
 • 20.09 – regulowane sterowanie hamulca postojowego,
 • 20.10 – elektrycznie sterowany hamulec postojowy,
 • 20.11 – nożny hamulec postojowy,
 • 20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
 • 20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
 • 20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy,
 • 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
 • 25.01 – regulowany pedał przyspieszenia,
 • 25.02 – pedał przyspieszenia pod całą stopę,
 • 25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
 • 25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
 • 25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
 • 25.06 – serwoprzyspieszacz (elektroniczny, pneumatyczny itp.),
 • 25.07 – pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca,
 • 25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
 • 25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą,
 • 30 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
 • 30.01 – pedały równoległe,
 • 30.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
 • 30.03 – przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia,
 • 30.04 – pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną,
 • 30.05 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
 • 30.06 – wypiętrzona podłoga,
 • 30.07 – przegroda z boku pedału hamowania,
 • 30.08 – przegroda na protezę z boku pedału hamulca,
 • 30.09 – przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia,
 • 30.10 – podparcie pięty/nogi,
 • 30.11 – elektryczne sterowanie hamowania i przyspieszenia,
 • 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
 • 35.01 – urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę,
 • 35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów (gałek, dźwigni itp.),
 • 35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką,
 • 35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką,
 • 35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia,
 • 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
 • 40.01 – zwykły układ kierowania ze wspomaganiem,
 • 40.02 – układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,
 • 40.03 – układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),
 • 40.04 – wydłużona kolumna kierownicy,
 • 40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy itp.),
 • 40.06 – wychylne koło kierownicy,
 • 40.07 – pionowe koło kierownicy,
 • 40.08 – poziome koło kierownicy,
 • 40.09 – kierowanie nożne
 • 40.10 – alternatywny system kierownicy (drążek itp.),
 • 40.11 – gałka na kierownicy,
 • 40.12 – szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy,
 • 40.13 – ze stawem szynowym,
 • 42 – wymagane modyfikacje lusterka (lusterek):
 • 42.01 – zewnętrzne lusterko prawe lub lewe,
 • 42.02 – zewnętrzne lusterko na wysięgniku,
 • 42.03 – dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu,
 • 42.04 – panoramiczne wewnętrzne lusterko,
 • 42.05 – lusterko do obserwacji martwych pól,
 • 42.06 – elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka),
 • 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
 • 43.01 – fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
 • 43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
 • 43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
 • 43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
 • 43.05 – wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,
 • 43.06 – regulacja pasa bezpieczeństwa,
 • 43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy,
 • 44 – wymagane modyfikacje motocykli (obowiązkowe stosowanie subkodów):
 • 44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
 • 44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
 • 44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
 • 44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
 • 44.05 – ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,
 • 44.06 – zmodyfikowane lusterko (lusterka) wsteczne,
 • 44.07 – zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca itp.),
 • 44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej,
 • 45 – wyłącznie motocykle z koszem,
 • 50 – dla określonego pojazdu/nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN),
 • 51 – dla określonego pojazdu/tablicy rejestracyjnej (numer rejestracyjny pojazdu, VRN),
 • 70 – wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,
 • 71 – wtórnik prawa jazdy (wydawany w przypadku utraty oryginalnego dokumentu prawa jazdy),
 • 72 – ograniczenie kategorii A do kategorii A1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
 • 73 – ograniczenie kategorii B do kategorii B1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
 • 74 – ograniczenie kategorii C do kategorii C1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
 • 75 – ograniczenie kategorii D do kategorii D1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
 • 76 – ograniczenie kategorii C+E do kategorii C1+E w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
 • 77 – ograniczenie kategorii D+E do kategorii D1+E w odniesieniu do konkretnych pojazdów,
 • 78 – wyłącznie pojazdy z automatyczną skrzynią biegów[13],
 • 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu,
 • 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy,
 • 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy,
 • 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M, z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi,
 • 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej, z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
 • 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy,
 • 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia – szczególnie dla kierowców z upośledzeniem narządu ruchu, protezami kończyn itp.