Nauka Jazdy kat.B
SŁUPSK

EGZAMINY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak wyglądają państwowe egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy kategorii B.

EGZAMIN TEORETYCZNY NA PRAWO JAZDY KAT. B
Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu, paszport.

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów. Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym.

Po uruchowieniu programu należy zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego przedstawioną na kolejnych stronach ekranu. Po zapoznaniu się z informacjami przechodzimy do egzaminu próbnego.

- Czas trawania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut
- Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa.
- Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań.
- Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz.
- Projekcja filmu kończy się stop klatką która trwa przez czły czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
- Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.
- Przejść do następnego pytania można również po kliknięciu "natępne pytanie".
- Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Pytania są punktowane 3,2,1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.
- Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.
- Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

Część podstawowa (20 pytań): pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział: 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty) 4 pytania o niskin znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań): pytania jenokrotnego wyboru A / B / C pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdięciami lub grafikami 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział: 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt) Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego ważny jest bezterminowo.
EGZAMIN PRAKTYCZNY NA PRAWO JAZDY KAT. B
Od 2015 r. obowiązuje nowy arkusz przebiegu egzaminu praktycznego. Do pobrania tutaj.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.

  Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej, egzaminator zwraca szczególną uwagę ną:

 • Sposób wykonywania manewrów na drodze,
 • Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 • Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 • Dynamikę i kulturę jazdy,
 • Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
 • Ekonomiczną jazdę

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM


I Przygotowanie samochodu do jazdy
Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić po jednym elemencie z każdej grupy:

Grupa 1
 • poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
 • poziom płynu chłodzącego,
 • poziom płynu hamulcowego,
 • poziom płynu w spryskiwaczach (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu),
 • działanie sygnału dźwiękowego
Grupa 2
  Działanie świateł zewnętrznych pojazdu
 • Pozycyjne przednie i tylne
 • Awaryjne
 • Mijania
 • Drogowe
 • Cofania
 • Hamowania stop
 • Przeciwmgłowe tylne
 • Kierunkowskazów
II Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte:
Odpowiednie ustawienie wysokości fotela i jego odległości od kierownicy, właściwe ułożenie rąk i ustawienie zagłówka - to elementy, które wpływają na poziom naszego bezpieczeństwa w samochodzie.

Wysokość

Kierowca powinien mieć ustawiony fotel na takiej wysokości, żeby dobrze widzieć maskę samochodu i ziemię cztery metry z przodu pojazdu. Jednocześnie jego głowa nie może być zbyt blisko sufitu - zaleca się zachowanie co najmniej 10 cm odległości. - Odpowiednie ustawienie wysokości fotela wpływa na bezpieczeństwo kierowcy. Zbyt niskie ogranicza widoczność, natomiast zbyt wysokie zwiększa ryzyko obrażeń w razie wypadku.

Odległość

Odległość fotela od kierownicy powinno się ustawić przy wciśniętym pedale sprzęgła, ponieważ stanowi on najodleglejszy punkt, do którego musi sięgać noga kierowcy podczas jazdy. Trzeba pamiętać o wciśnięciu pedału całą stopą, a nie samymi palcami, przy czym noga powinna pozostać lekko ugięta w kolanie. Oparcie fotela należy odchylić do tyłu, do poziomu, w którym kierowca, bez odrywania pleców od oparcia fotela, będzie sięgał nadgarstkiem do górnej części kierownicy. Takie ustawienie jest optymalne z punktu widzenia wygody i bezpieczeństwa. - Jeśli fotel zostanie ustawiony zbyt blisko, uniemożliwi to swobodne i płynne manewrowanie kierownicą, a podczas puszczania wciśniętego pedału udo będzie zahaczać o kierownicę, co w znacznym stopniu utrudnia jazdę.

Zagłówek

Istotna jest również wysokość ustawienia zagłówka. Środek zagłówka powinien znajdować się na wysokości potylicy. - Podczas wypadku drogowego siła bezwładności najpierw pcha jadącego samochodem do przodu, a następnie jego ciało zostaje gwałtownie odrzucone do tyłu. Wówczas zagłówek stanowi jedyną ochronę dla odcinka szyjnego kręgosłupa przed poważnymi urazami. Dopiero po odpowiednim ustawieniu fotela kierowcy regulujemy pozostałe ustawienia, takie jak lusterka czy ułożenie pasów.

w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem

III Upewnienie się o możliwości jazdy:
wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu.

IV Płynne ruszenie:
opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego (ręcznego), łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

V Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
 • Ruszenie z pozycji początkowej pojazdu
 • Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka). Niewolno najeżdżać na linie, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)
 • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu
VI Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

ZADANIA EGZAMINACYJNE W RUCHU DROGOWYM


 • Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

 • Jazda drogami dwukierunkowymi jedno i dwujezdniowymi:
  - o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
  - posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

 • Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

 • Przejazd przez skrzyżowania:
  - równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  - oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki: A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
  - z sygnalizacją świetlną,
  - na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  - dwupoziomowe (wjazd i zjazd) - dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

 • Przejazd przez przejścia dla pieszych.

 • Wykonanie jednego z trzech manewrów parkowania:
  - parkowanie prostopadłe
  - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przezkierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

 • Parkowanie skośne
  - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  - po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przezkierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  - parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

 • Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  - długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
  - w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
  - po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

 • Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
  możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego (miejsce do zawracania wyznacza egzaminator).
 • Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego - dotyczy miast z komunikacją kolejową lub tramwajową.

 • Wykonanie manewrów:
  wyprzedzania, omijania, wymijania,
  zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

 • Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania).

  Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu


  Kolizja drogowa.
  Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
  Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
  Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
  Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
  Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
  Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.

  Niezastosowanie się do:
  - sygnałów świetlnych,
  - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

  Niezastosowanie się do znaków:
  - "zakaz wjazdu",
  - "zakaz ruchu w obu kierunkach",
  - "zakaz skręcania w lewo",
  - "zakaz skręcania w prawo",
  - "nakaz jazdy....",
  - "linia podwójna ciągła".

  Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
  - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
  - pojazdom szynowym,
  - rowerzystom,
  - podczas zmiany pasa ruchu,
  - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
  - podczas włączania się do ruchu,
  - podczas cofania.

  Naruszenie zakazu zawracania.
  Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
  Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.

  Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  - na skrzyżowaniach,
  - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

  Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
  Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.